Thay thành viên Tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn các dự án, đất đai

Bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, là Thành viên Tổ công tác thay ông Phan Chí Hiếu. Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thay ông Nguyễn Duy Giảng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố đã ký Quyết định số 40 về thay đổi thành viên Tổ công tác này.

Bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, là Thành viên Tổ công tác thay ông Phan Chí Hiếu, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là Thành viên Tổ công tác thay ông Nguyễn Duy Giảng, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao do có sự thay đổi trong phân công nhiệm vụ.

Thành viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định số 153 ngày 29/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế, Kế hoạch hoạt động của Tổ công tác.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra, rà soát khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP Hà Nội, TPHCM, TP Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa và một số tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó là tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố đối với nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu Thủ tướng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm vụ khác của Tổ là đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương…

×
Gọi lại cho tôi
[hubspot type=form portal=8023663 id=ed4a3718-35f5-43f3-bc36-4b5d5c2eee5e]
Liên hệ Tư vấn & Bảng giá
Hayhomes
Logo
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0