TP.HCM: Hoàn thiện dự thảo đề án đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông trước 1.9

Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM vừa có công văn đề nghị các đơn vị đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo đề án “Hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông Thành phố giai đoạn 2020 – 2035”, trình UBND TP.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM ngày 20.8 có công văn số 2787/SQHKT-QHKTT gửi 12 sở, UBND TP.Thủ Đức, Viện Nghiên cứu Phát triển TP, Đại học Quốc gia TP, Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, đề nghị đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo đề án “Hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông Thành phố giai đoạn 2020 – 2035” năm 2020 – 2025.

Theo Sở Quy hoạch – Kiến trúc, sau khi UBND TP.HCM duyệt đề án “Hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông Thành phố giai đoạn 2020 – 2035”, cơ quan này đã tổ chức xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện nhằm xây dựng chương trình công tác chung và xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thực hiện giai đoạn 2020 – 2025.

Dự thảo đề án nhằm mục đích xây dựng và phát triển khu vực phía đông TP (TP.Thủ Đức) thành khu đô thị sáng tạo tương tác cao, là khu vực dẫn dắt kinh tế TP và Vùng TP.HCM trong các hoạt động kinh tế tri thức như đào tạo, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao.

Dự thảo đề án đưa ra nhiều mục tiêu quan trọng như: Thu hút 50.000 dân cư đến sinh sống và làm việc, trong đó có khoảng 20.000 kỹ sư và chuyên gia. Số lượng các phát minh, sáng chế tăng trưởng 100% sau 5 năm. Hình thành quỹ đất phát triển khoảng 1000 ha, tập trung chính vào các trụ cột kinh tế sáng tạo có sẵn như Khu công nghệ cao, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Đại học Quốc gia TP. Phát triển quỹ đất công nghiệp sáng tạo khoảng 50ha…

Bên cạnh đó, dự thảo đề án đưa ra 7 nhiệm vụ trọng tâm (với 31 nội dung) để triển khai, gồm: Công tác về quy hoạch phát triển đô thị; Công tác quản lý phát triển theo định hướng đô thị thông minh, sáng tạo; Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; Công tác tổ chức bộ máy quản lý nhà nước; Công tác phát triển nguồn nhân lực; Công tác xây dựng hệ thống chính sách kinh tế – đầu tư; Công tác truyền thông.

Kinh phí thực hiện kế hoạch này bao gồm: ngân sách nhà nước; hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); nguồn đầu tư của doanh nghiệp, khu vực tư nhân, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Trong đó, ưu tiên kinh phí từ ngân sách nhà nước để phục vụ các hoạt động về quy hoạch, hoạch định chính sách, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, hạ tầng số và chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp và tổ chức quản lý nhà nước.

Để hoàn thiện dự thảo kế hoạch, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đề nghị các đơn vị căn cứ theo chức năng nhiệm vụ có ý kiến cụ thể về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện đề án, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo đề án “Hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông Thành phố giai đoạn 2020 – 2035”. Nội dung góp ý gửi về Sở Quy hoạch – Kiến trúc, trước ngày 1.9.2021 để kịp tổng hợp trình UBND TP.

Trí Minh

THANH NIÊN

×
Gọi lại cho tôi
[hubspot type=form portal=8023663 id=ed4a3718-35f5-43f3-bc36-4b5d5c2eee5e]
Liên hệ Tư vấn & Bảng giá
Hayhomes
Logo
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0