Quy định mới về tách, hợp thửa đất của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 12-10, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông tin tỉnh đã ban hành quyết định số 15/2021 ngày 20-9 quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 15 có một số nội dung thay đổi, cụ thể và sát thực tế hơn so với quyết định số 18 sau nhiều lần họp bàn, tiếp thu ý kiến góp ý của sở ngành, địa phương trong tỉnh.

Quyết định số 15 có hiệu lực kể từ 01-10-2021 thay thế quyết định số 18-2019 sau một thời gian dài tạm dừng thực hiện để chỉnh sửa.

Quy định mới về điều kiện tách, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có chỉnh sửa và bãi bỏ một số nội dung chưa phù hợp, làm phát sinh thủ tục hành chính, gây khó khăn cho người dân của quy định trước đó.

Quy định nêu rõ việc tách thửa, hợp thửa phải đảm bảo các điều kiện chung như: Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận). Việc tách thửa được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

Tách thửa đất cần điều kiện gì?

Về điều kiện hợp thửa thì quyết định 18 chưa quy định rõ ràng nội dung này. Tại quyết định 15 đã bổ sung quy định điều kiện hợp thửa cho phù hợp theo khoản 23 Điều 1 của Nghị định 148/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Bãi bỏ quy định tách thửa chưa phù hợp

Quyết định số 15 quy định điều kiện tách thửa đối với thửa đất trong đô thị nếu chưa có quy hoạch 1/500 được duyệt thì áp dụng quy hoạch phân khu 1/2.000 và quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc được duyệt.

Quy định mới về tách, hợp thửa của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Với thửa đất ngoài đô thị nếu chưa có quy hoạch 1/500 được duyệt thì áp dụng quy hoạch phân khu 1/2.000 và quy chế quản lý kiến trúc (nếu có) được duyệt.

Thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý, kích thước của cạnh tiếp giáp phải đảm bảo kích thước tối thiểu theo quy định của quyết định này.

Quyết định mới, cũng đã bổ sung một số quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn, đảm bảo được việc giám sát, quản lý hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án đầu tư phải được nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định trước khi thực hiện Thủ tục tách thửa.

Về quy định hợp thửa, Quyết đinh mới nêu rõ việc hợp thửa phải cùng nhóm đất. Trường hợp tách một phần diện tích của một hay nhiều thửa đất để hình thành một hay nhiều thửa đất mới thì các thửa đất mới phải có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu quy định của quyết định này. Việc giải quyết tách thửa, hợp thửa trong trường hợp này được thực hiện đồng thời và cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất mới.

Quyết định số 15 đã bãi bỏ một số quy định chưa phù hợp, gây phát sinh thủ tục hành chính là tách thửa đối với quy mô diện tích lớn; tách thửa đất nông nghiệp với quy mô diện tích lớn (lớn hơn 2.000m2 tại thành phố Vũng Tàu và lớn hơn 5.000m2 tại các địa bàn khác).

Bãi bỏ nội dung: “Riêng đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối phải đắp bờ trước khi tách thửa” cho phù hợp với tình hình thực tế, tránh gây phát sinh và khó khăn cho người dân.

Diện tích tối thiểu sau tách thửa là 36m2

Đối với đất ở có nhà: Diện tích đất ở tối thiểu áp dụng tại khu vực đô thị (phường, thị trấn) và huyện Côn Đảo từ 36m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 4m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4m tại đường phố có lộ giới nhỏ hơn 20m.

Quy định mới về tách, hợp thửa của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Diện tích tối thiểu sau tách thửa

Từ 45m2 trở lên và có cạnh tiếp giáp với đường giao thông không nhỏ hơn 5m và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5m tại đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 20m. Tại địa bàn các xã còn lại là 40m2.

Đối với đất ở chưa xây dựng nhà ở: diện tích đất ở tối thiểu áp dụng tại khu vực đô thị và huyện Côn Đảo là 60m2 (áp dụng cùng một mức diện tích tối thiểu tách thửa trên địa bàn huyện Côn Đảo bằng với mức quy định tại khu vực các phường, thị trấn cho phù hợp với nhu cầu thực tế). Tại địa bàn các xã còn lại nếu như quy định trước đây là 100m2 thì nay giảm xuống còn 80m2.

Đối với đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp diện tích tối thiểu là 100m2.

Đối với đất nông nghiệp nếu thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách tại địa bàn các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và huyện Côn Đảo là 500m2; tại địa bàn các xã còn lại là 1.000m2.

Nếu thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu như quy định.

Đối với những khu vực có đồ án quy hoạch riêng thì thực hiện tách thửa theo quy định quản lý đồ án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Thanhnienviet

×
Gọi lại cho tôi
Liên hệ Tư vấn & Bảng giá
Phone
Hayhomes
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0