Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm đồng bộ, thống nhất với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Cụ thể, Hiệp hội cho rằng, cần sửa đổi, bổ sung một số điều của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm đồng bộ cơ chế miễn tiền sử dụng đất, không thu tiền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, ký túc xá học sinh, sinh viên, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước, xây dựng lại nhà chung cư.

 

Quy định về miễn tiền sử dụng đất đối với một số dự án nhà ở còn bất cập. (Ảnh: Nguyễn Lê)

Theo HoREA, Luật Đất đai 2013 quy định cơ chế giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước.

Ngoài ra, điểm bất cập của Luật Nhà ở 2014 là chưa quy định cơ chế miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án xây dựng lại nhà chung cư. Luật Đất đai 2013 cũng chưa quy định cơ chế này để hỗ trợ chủ đầu tư và các chủ sở hữu nhà chung cư thực hiện dự án xây dựng lại nhà chung cư.

Vì thế, mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị định 101/2015/NĐ-CP và Nghị định 69/2021/NĐ-CP quy định miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án xây dựng lại nhà chung cư, nhưng do vướng 2 luật trên nên các nghị định này không thực thi được trên thực tế.

Cũng theo HoREA, hiện nay, cơ chế miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án xây dựng lại nhà chung cư đã được bổ sung vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), nhưng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa bổ sung cơ chế này nên chưa đồng bộ, thống nhất.

Chính vì thế, HoREA kiến nghị sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm k khoản 1, điều 153 và khoản 2 điều 115 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); khoản 1 điều 66 dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)… một số điều bất cập nêu trên để đồng bộ cơ chế miễn tiền sử dụng đất, không thu tiền sử dụng đất.

Nguồn :vietnamnet.vn