vốn FDI
0
Nguồn tiền chảy vào bất động sản: Gần 2,7 tỷ USD vốn FDI

Quý I/2022, nhiều nguồn tiền đổ mạnh vào thị trường bất động sản.  Dòng tiền đổ vào bất động sản Bộ Xây dựng cần phải lưu ý diễn biến của thị trường ...

Hayhomes
Logo
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0