Quy định mới về sổ đỏ
0
Theo quy định hiện nay sổ đỏ ghi những thông tin gì về thửa đất, nhà ở?

Thông tin ghi trên sổ đỏ về thửa đất Theo Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định thông tin về thửa đất được thể hiện tại trang 2 của sổ đỏ gồm: Thửa đất số, tờ ...

0
Mua bán đất đai có được cấp sổ đỏ? Quy định mới về cấp sổ đỏ hiện nay

Điều kiện chuyển nhượng (mua bán) quyền sử dụng đất Theo Điều 188 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được phép chuyển nhượng (mua bán) quyền sử dụng đất khi ...

0
Tin vui cho người muốn làm sổ đỏ từ ngày 1/9

Các thủ tục làm sổ đỏ từ 1/9 sẽ gọn hơn rất nhiều so với trước đây khi người đi làm sổ đỏ sẽ không phải nộp kèm bản sao các giấy tờ chứng minh nhân thân như sổ ...

Hayhomes
Logo
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0