Ông Nguyễn Toàn Thắng
0
Phải đi lại 7-8 lần để đăng ký quyền sử dụng đất

Để hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, người dân TP.HCM phải tới lui các cơ quan từ 7-8 lần. Điều này vừa mất thời gian vừa khiến người dân cảm thấy ...

Hayhomes
Logo
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0