không hạn chế tần suâts
0
Không hạn chế tần suất các đường bay quốc tế từ ngày 15/2

Từ ngày 15/2, Hàng không quốc tế Việt Nam trở lại bình thường như trước đại dịch Covid-19, dỡ bỏ hạn chế tần suất khai thác các đường bay quốc tế thường lệ đến ...

Hayhomes
Logo
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0