Giấy chứng nhận sử dụng đất
0
Cơ quan nào đính chính biến động về quyền sử dụng đất?

Theo Luật Đất đai, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường ...

0
Hướng dẫn cách xem sơ đồ thửa đất

Sơ đồ thửa đất là bản vẽ chứa đựng các thông tin về thửa đất (hay còn gọi là Trích lục bản đồ) là bản vẽ chứa đựng các thông tin về thửa đất. Nếu biết cách xem ...

Hayhomes
Logo
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0