dự án chưa triển khai
0
Đã đăng ký sử dụng đất, hơn 560 dự án ở TP.HCM vẫn ‘bất động’

Đến năm 2020, trên địa bàn TP.HCM còn 562 công trình, dự án chưa thể triển khai dù đã đăng ký có nhu cầu sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường ...

Hayhomes
Logo
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0