cơ quan có thẩm quyền
0
Cơ quan nào đính chính biến động về quyền sử dụng đất?

Theo Luật Đất đai, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường ...

Hayhomes
Logo
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0