cảng biển
0
Cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải: tâm điểm của nền kinh tế phía Nam

Theo quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, cảng Cái Mép – Thị Vải thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được xác định là cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ ...

0
Giao thông kết nối liên vùng tạo tiền đề cho phát triển hệ thống cảng biển tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam, cảng biển Bà Rịa-Vũng Tàu được xác định là cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế (loại IA), đảm nhận ...

Hayhomes
Logo
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0