bất đồng sản tăng
0
Hạ tầng triển khai, “thổi” giá bất động sản tăng

Đầu năm 2022, sau khi các thông tin quy hoạch hệ thống hạ tầng được công bố thì giá đất vùng ven có xu hướng tiệm cận giá đất khu vực trung tâm. Giá bất ...

Hayhomes
Logo
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0