Bản đồ 299
0
Bản đồ 299 là gì? Theo quy định hiện nay khi có bản đồ 299 được cấp Sổ đỏ không?

Bản đồ 299 là bản đồ về ruộng đất được lập từ đầu những năm 80 của thế kỷ 20 nhưng hiện nay vẫn còn nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng giấy tờ có chứa bản đồ ...

Hayhomes
Logo
So sánh
  • Total (0)
So sánh
0